Aanspreek Persoon Integriteit (API)

Wat is een API?
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
PRAAT ER OVER!

Wat is een API niet?
een API is geen hulpverlener
een API is geen onderzoeksrechter
een API is geen journalist
een API is geen bestuurder

API van Beveren Lions
Veerle Thomaes
Veerle.thomaes@telenet.be
0495 53 05 72

sponsors